Ranking faktoring

W dzisiejszych czasach dosyć często zdarza się, że firmy nie posiadają płynności finansowej i przez to mają trudności z płaceniem bieżących zobowiązań. Poza tym ograniczony dostęp do kredytów bankowych, także stanowi duży problem dla przedsiębiorców. Może mieć na to wpływ wiele czynników, m.in. restrykcyjne procedury bankowe, mała rentowność firmy czy brak zabezpieczenia kredytu. Zatem co powinien zrobić przedsiębiorca w sytuacji, kiedy nie ma płynności finansowej? Z jakich innych produktów bankowych mógłby skorzystać.

Takim produktem finansowym jest faktoring, który wykorzystuje się w celu zarządzania płynnością finansową. Przeznaczony jest dla firm, prowadzących sprzedaż towarów bądź usług dla innych podmiotów  na podstawie faktur o odroczonym terminie płatności.

Należy zawrzeć umowę, która polega na wykupie przez firmę, która się w tym specjalizuje (faktora) od przedsiębiorstwa lub firmy (faktoranta) jego wierzytelności. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, co stanowi niewątpliwie jej dużą zaletę, ponieważ nie trzeba odnawiać jej co roku.

Dzięki faktoringowi przedsiębiorca uzyskuje potrzebne mu środki finansowe na spłatę długu. Natomiast faktorant zabezpieczony jest przed potencjalnym spóźnieniem w spłacie i co najważniejsze otrzymuje swoją wypłatę wierzytelności.

Przewagą faktoringu od innych produktów finansowych, jest brak obowiązku ustanawiania materialnych zabezpieczeń. Podstawowym zabezpieczeniem jest portfel odbiorców (faktury) oraz własny weksel.  Zmniejsza to ryzyko finansowania, jak i jego kosztów. Poza tym faktor sprawdza wiarygodność odbiorców, jak i jakość współpracy, co stanowi kolejny argument bezpieczeństwa.

Rozróżniamy kilka rodzajów faktoringu według ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika: faktoring właściwy, niewłaściwy, mieszany. Natomiast podział ze względu na termin zawiadamiania dłużnika o zawarciu umowy faktoringowej jest następujacy: faktoring otwarty, półotwarty i tajny. Kolejnym rozróżnieniem jest ten, ze względu na moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność: faktoring zaliczkowy, dyskontowy i wymagalnościowy.

Faktoringowa niewątpliwie posiada wiele zalet i jest bardzo przydatnym produktem finansowym. Jednak przedsiębiorcy mogą mieć trudności z wyborem samego produktu, jego rodzaju  jak i odpowiedniej instytucji finansowej.

Postanowiliśmy ułatwić przedsiębiorcom to zadanie i pomóc w wyborze najlepszej i najkorzystniejszej  ferty faktoringowej na rynku. Przy budowaniu profesjonalnego rankingu ofert faktoringowych braliśmy pod uwagę następujące kwestie:

 • Wysokość wszystkich opłat
 • Wysokość prowizji
 • Limity na fakturze (minimalne i maksymalne wartości faktury)
 • Wysokość procentowa od wartości faktury, wypłacana dla firmy
 • Możliwość przekazu danych pomiędzy faktorem a faktorantem
 • Budowa raportów dla klientów
 • Możliwość otrzymania dodatkowych opcji bez dodatkowych kosztów (np. zwiększenie ilości raportów)
 • Możliwość przesyłania dokumentów elektronicznie
 • Możliwość wglądu do rozrachunków faktora
 • Maksymalny czas oczekiwania na pieniądze
 • Dodatkowe usługi oferowane przy faktoringu
 • Cenę ubezpieczenia
 • Rodzaj oprocentowania (liczone w dyskoncie czy jak w kredycie)

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply